YOUTH FOOD HUB - www.gasoc.sk

Uvarme spolu
niečo naozaj dobré.

Otvorený priestor pre ľudí, ktorých zaujíma gastronómia, spoznávanie iných krajín cez ich jedlo, spoločné varenie, podnikanie a práca v oblasti gastronómie a poľnohospodárstva, globálne témy v oblasti stravovania a hľadanie možností ako pomôcť ostatným.

gasoc food can help

Jedlo pomáha

Youth Food Hub je náš plán na vybudovanie priestoru pre mladých ľudí, ktorí majú záujem vytvoriť komunitu zameranú na zdravé a trvalo udržateľné stravovanie, na prácu s jedlom a v gastronómii, na pozdvihnutie zamestnaní spojených s gastronómiou a poľnohospodárstvom. V rámci tohto priestoru budeme zdieľať informácie o potravinách, potravinových systémoch a o možnostiach pre mladých ľudí, ktorí majú záujem pracovať v tejto oblasti aj profesionálne. Hlavne to však bude príležitosť spolu variť, zdieľať radosť z jedla, komunikovaťa spolupracovať.

Naše ciele v tejto oblasti sú najmä:

  • Podporovať šírenie informácií a vedomostí o histórii jedál, nápojov, stravovania, potravinárskych surovín, kuchynských technológií, o kuchároch, kuchárkach a osobách, ktoré sa zaslúžili o rozvoj gastronómie
  • Podporovať komunitný rozvoj prostredníctvom gastronomických aktivít a prostredníctvom spolupráce a podpory spolupráce medzi gastronomickými prevádzkovateľmi v rámci komunít
  • Vychovávať a vzdelávať o kultúre stravovania a kultúrnom stravovaní, o zdravej výžive, o potravinách a a nápojoch, o varení a súvisiacich činnostiach
  • Umožniť najmä mladým ľuďom realizovať svoje kulinárske nápady a návrhy, prezentovať ich pred ostatnými a pred verejnosťou
  • Priblížiť kultúru a životy iných národov a národností prostredníctvom ich jedál a nápojov
  • Podporovať podnikateľské nápady v oblasti gastronómie a kultúry stravovania, najmä gastronomické a agro startupy a pomáhať im pri ich realizácii

Pozri na naše aktuále eventy!