Svetový deň potravín 2017

FAO (Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) oslavuje každoročne Svetový deň potravín 16. októbra s cieľom pripomenúť založenie organizácie v roku 1945. Vo viac ako 150 krajinách sveta sa organizujú rôzne aktivity, čo z tohto dňa robí jeden z najviac oslavovaných dní v kalendári OSN (Organizácia spojených národov). Tieto aktivity podporujú celosvetové povedomie a opatrenia pre tých, ktorí trpia hladom, a potrebu zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých.

Pre nás všetkých je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, či všetci ľudia na svete majú rovnaké podmienky na zabezpečenie jedla pre svoje deti a pre seba a ako my sami pristupujeme k tomu, čo sa v našich podmienkach považuje za samozrejmosť. Ranná káva, raňajky, obed, večera a ešte medzitým niečo, čo nám dobre padne. Málokedy sa zamyslíme nad tým čo jeme a ešte menej nad tým, čo jedia tí, ktorí nemali to šťastie narodiť sa do podobných podmienok. Skúsme sa zamyslieť nad tým ako to vyzerá inde. Tu je desať faktov, ktoré by ste mali vedieť o jedle:

Fakt 1: Svet produkuje dostatok potravy pre všetkých obyvateľov, avšak približne 800 miliónov ľudí trpí hladom. To je jeden z deviatich ľudí. Z toho 60% tvoria ženy.
Fakt 2: Okolo 80% extrémne chudobných ľudí žije vo vidieckych oblastiach. Väčšina z nich je závislá od poľnohospodárstva.
Fakt 3: Hlad zabije každý rok viac ľudí, ako malária, tuberkulóza a AIDS dokopy.
Fakt 4: Približne 45% úmrtí dojčiat súvisí s podvýživou.
Fakt 5: Náklady na podvýživu pre globálnu ekonomiku predstavujú 3,5 bilióna USD ročne.
Fakt 6: Viac ako štvrtina svetovej populácie – 1,9 miliardy ľudí – majú nadváhu.
Fakt 7: Jedna tretina celosvetovo vyrábaných potravín sa stráca alebo končí v odpade.
Fakt 8: Na uživenie rastúcej populácie bude musieť svet v roku 2050 vyprodukovať o 60 % viac potravín.
Fakt 9: Žiadny iný sektor nie je citlivejší na zmenu klímy ako poľnohospodárstvo.
Fakt 10: FAO pracuje hlavne vo vidieckych oblastiach v 130 krajinách. Spolupracuje s vládami, občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a ďalšími partnermi, aby sme dosiahli svet bez hladu.

Skúsme sa niekedy zamyslieť nad tým, ako bude náš svet vyzerať o 20 – 30 rokov. Skúsme byť viac zodpovední pri stravovaní a najmä rozmýšľajme nad tým, koľko “jedlého odpadu” ročne vyprodukujeme. A koľko ľudí by vďaka nášmu zodpovednejšiemu prístupu mohlo prežiť.

(Spracované podľa informácií z FAO http://www.fao.org/world-food-day/2017/about/en/)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.