ĽUDIA - www.gasoc.sk

Viac ako
100 účastníkov
z celého sveta.

Náš tím

gasoc Michal Šľachta foto
Michal Šľachta

Zakladateľ a riaditeľ
michal@gasoc.sk

Michal je zakladateľom a lídrom Gastronomického spolku. Najviac skúseností má v práci s mladými ľuďmi na Slovensku ale aj v iných krajinách. Venoval sa projektom zameraným na medzinárodnú spoluprácu v oblasti mládeže (medzinárodné výmeny mládeže, školenia, európska dobrovoľnícka služba a pod.). Skúsenosti získal ako účastník aktivít, ale najmä ako organizátor a školiteľ.

Je trénerom v oblasti interkultúrneho učenia, v oblasti ľudských práv a participácie. Už viac ako 12 rokov pracuje s mladými ľuďmi, hlavne s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Od roku 2012 pracuje aj na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako koordinátor pre oblasť práce s mládežou a administrátor dotačnej schémy. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ bol zodpovedný za organizáciu európskej rómskej mládežníckej konferencie v Bratislave s viac ako 250 účastníkmi. Je veľkým milovníkom jedla, histórie stravovania a miluje objavovanie iných krajín a kultúr prostredníctvom gastronómie.

Spolu s ostatnými mladými ľuďmi prišiel s nápadom založiť Gastronomický spolok, pretože verí v silu gastronómie pri spájaní ľudí a búraní bariér medzi nami.

Mgr. Martin Seman

Predseda správnej rady
martin@gasoc.sk

information soon

Patrik Turošík, LL.M.

Manažér pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu
patrik@gasoc.sk

Patrik vyštudoval medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy na Universidad de Granada v Španielsku a špecializuje sa na oblasť verejnej diplomacie. V rámci Gastronomického spolku je odborným garantom témy gastrodiplomacie a je koordinátorom pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu. Miluje cestovanie a objavovanie miestnej gastronómie v jednom, čo je preňho hlavnou inšpiráciou pri práci pre GASOC.

Patrik má bohaté skúsenosti s projektovým manažmentom a s prácou s mládežou, predovšetkým v oblastiach mládežníckej participácie a interkultúrneho rozvoja. Okrem toho pôsobí na Ministerstve hospodárstva SR na odbore podnikateľského prostredia.

Michal Ferko

Junior projektový manažér

michal.ferko@gasoc.sk

Michal študuje na hotelovej škole ako kuchár a samozrejme má veľký vzťah ku gastronómii a hlavne k príprave jedál. Je presvedčený, že každý kuchár dáva do jedla, ktoré pripravuje kúsok samého seba, najmä srdce a vášen pre varenie. Aj keď je ešte len študent, každé jedlo čo pripravuje, robí s nadšením a snaží sa vytvoriť to najlepšie jedlo aké len vie. Chce spoznať gastronómiu a kultúru iných štátov a aj ich zvyky a načerpať nové skúsenosti, naučiť sa niečo nové. Rád ochutnáva novinky, najmä také, aké je tu na Slovensku ťažko nájsť. V budúcnosti chce mať vlastnú reštauráciu, do ktorej by dal všetko čo som sa za celý svoj život naučí, všetky svoje terajšie aj budúce skúsenosti.

V Gastronomickom spolku je súčasťou tímu pre projekt Youth Food Hub, v rámci ktorého sa venuje najmä príprave aktivity “social kitchen”.