Gastronomický spolok
Levočská 1376/5
040 12 Košice, Slovakia