FOOD POLICIES - www.gasoc.sk

Jedenie je prirodzené.
Neničme to.

Projekty sa zameriavajú na politiky, zákony a pravidlá v gastronómii. Budeme hovoriť o odpade z jedla na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sme veľmi zvedaví, čo na túto tému hovoria mladí ľudia.

gasoc food policies

Udržateľné varenie

Aktivity sa zameriavajú na politiky, zákony a pravidlá v potravinárskych a poľnohospodárskych oblastiach. Budeme hovoriť o odpade z jedla na Slovensku a vo svete. Budeme hovoriť o tom, že  miliarda ľudí trpí obezitou zatiaľ čo inde vo svete deti zomierajú od hladu. Sme veľmi zvedaví, čo na túto tému hovoria mladí ľudia. A čo s tým plánujeme urobiť.

Vieme, že môžeme vybudovať potravinový systém, ktorý poskytuje našim komunitám rovnaký prístup k zdravému jedlu a rešpektuje dôstojnosť farmárov, ktorí ho vyrábajú. Veríme, že môžeme pomôcť regionálnym potravinovým systémom, podporujeme rast humánnych, prírodných a ekologických fariem a ochranu životného prostredia. Ceníme si zdravie našich detí, práva pracovníkov, ochranu a dobré životné podmienky zvierat. A veríme, že spoločnou prácou, môžeme túto víziu urobiť reálnou.

Pozri na naše aktuále eventy!