Svetový deň potravín 2017

FAO (Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) oslavuje každoročne Svetový deň potravín 16. októbra s cieľom pripomenúť založenie organizácie v roku 1945. Vo viac ako 150 krajinách sveta sa organizujú rôzne aktivity, čo z tohto dňa robí jeden z najviac oslavovaných dní v kalendári OSN (Organizácia spojených národov). Tieto aktivity podporujú celosvetové povedomie a opatrenia pre tých, ktorí trpia hladom, a potrebu zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých.

Pre nás všetkých je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, či všetci ľudia na svete majú rovnaké podmienky na zabezpečenie jedla pre svoje deti a pre seba a ako my sami pristupujeme k tomu, čo sa v našich podmienkach považuje za samozrejmosť. Ranná káva, raňajky, obed, večera a ešte medzitým niečo, čo nám dobre padne. Málokedy sa zamyslíme nad tým čo jeme a ešte menej nad tým, čo jedia tí, ktorí nemali to šťastie narodiť sa do podobných podmienok. Skúsme sa zamyslieť nad tým ako to vyzerá inde. Tu je desať faktov, ktoré by ste mali vedieť o jedle:

Fakt 1: Svet produkuje dostatok potravy pre všetkých obyvateľov, avšak približne 800 miliónov ľudí trpí hladom. To je jeden z deviatich ľudí. Z toho 60% tvoria ženy.
Fakt 2: Okolo 80% extrémne chudobných ľudí žije vo vidieckych oblastiach. Väčšina z nich je závislá od poľnohospodárstva.
Fakt 3: Hlad zabije každý rok viac ľudí, ako malária, tuberkulóza a AIDS dokopy.
Fakt 4: Približne 45% úmrtí dojčiat súvisí s podvýživou.
Fakt 5: Náklady na podvýživu pre globálnu ekonomiku predstavujú 3,5 bilióna USD ročne.
Fakt 6: Viac ako štvrtina svetovej populácie – 1,9 miliardy ľudí – majú nadváhu.
Fakt 7: Jedna tretina celosvetovo vyrábaných potravín sa stráca alebo končí v odpade.
Fakt 8: Na uživenie rastúcej populácie bude musieť svet v roku 2050 vyprodukovať o 60 % viac potravín.
Fakt 9: Žiadny iný sektor nie je citlivejší na zmenu klímy ako poľnohospodárstvo.
Fakt 10: FAO pracuje hlavne vo vidieckych oblastiach v 130 krajinách. Spolupracuje s vládami, občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a ďalšími partnermi, aby sme dosiahli svet bez hladu.

Skúsme sa niekedy zamyslieť nad tým, ako bude náš svet vyzerať o 20 – 30 rokov. Skúsme byť viac zodpovední pri stravovaní a najmä rozmýšľajme nad tým, koľko “jedlého odpadu” ročne vyprodukujeme. A koľko ľudí by vďaka nášmu zodpovednejšiemu prístupu mohlo prežiť.

(Spracované podľa informácií z FAO http://www.fao.org/world-food-day/2017/about/en/)

Veľvyslanci z kuchyne

Gastronómia a diplomacia. Ako je možné tieto dve témy spojiť a z príjemného a užitočného vytvoriť nezabudnuteľné pocity, ktoré nás motivujú k poznaniu inej kultúry?

Ambassadors from the kitchen

Dá sa vôbec cez kulinárske umenie spoznávať iná kultúra? Takéto a rôzne iné myšlienky som mala, keď som prvýkrát počula spojenie slov gastro a diplomacia. Keď som si však spomenula na zážitky z môjho života a mojich ciest, tak odpoveď je jednoduchá. Samozrejme, že sa dá.

Ambassadors from the kitchen

Živým príkladom je krajina juhovýchodnej Ázie – Malajzia. Tri národnosti, ktoré spolunažívajú na jednom mieste, Indovia, Číňania a Malajzijčania. Rôzne národy a rôzne vierovyznania. Mala som možnosť počas šiestich mesiacov spoznávať túto krajinu a na vlastnej koži som zažila nesmiernu pestrosť a zároveň odlišnosť ich kultúr. A práve umenie varenia, chutí a rozličných príjemných vôní sa pre nich stalo spoločným záujmom a môžem povedať, že aj vášňou. Nielenže sú hrdí na to, ako sa po celom svete dokázali presláviť jedlom, ale o jedle rozprávajú stále a je pre nich hlavnou témou. Dokonca aj keď som ráno nastupovala do „Uber-u“, tak vždy bola prvá otázka vodiča o tom, čo som mala na raňajky. Hneď na to nasledoval výsluch o tom, čo budem jesť na obed, či pre mňa miestne jedlo nie je veľmi pikantné a aké je charakteristické jedlo pre moju krajinu. Tieto debaty boli vždy veľmi otvorené a plné zvedavých otázok a odporúčaní o dobrom jedle až nás to nakoniec veľmi často priviedlo aj k témam, o ktorých sa bežne nerozpráva, ktoré sú tak trochu tabu. Najmä čo sa týka náboženstva a snahy o porozumenie rôznych pohľadov na svet. Gastronómia je v tomto pohľade skvelým kľúčom na otváranie hlbšej diskusie.

Ambassadors from the kitchen

No nie je to pekná predstava? Iné kultúry, náboženstvá, zvyky, tradície a to všetko spoznáte prostredníctvom jedla a nie prostredníctvom konfliktov a nepríjemných skúseností. Vášeň pre jedlo je v Malajzii naozaj silná a pomáha búrať vzájomné predsudky medzi rôznymi národmi, ktoré tam žijú. Napadlo mi, že by sme to mali využiť aj v našich stredoeurópskych krajinách a otvoriť sa novým možnostiam ešte viac. Skúsme to. Jedlo spája.